• تامین آتیه درخشان نوین
    سرمایه گذاری های جدید در فعالیت های سودآور
    مدیریت حرفه ای و کارآمد
  • جذب سرمایه های کلان
    سرمایه گذار نهادی در امر تامین آتیه کارکنان بانک اقتصاد نوین
    شرکت تامین آتیه درخشان نوین

تامین آتیه درخشان نوین

شنبه - سه شنبه 7:00 تا 16:00
چهارشنبه 7:00 تا 15:00
ساعات کاری

درباره ما

تامین آتیه درخشان نوین

شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در تاریخ 1393/9/16 با سرمایه 10 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتهای استان تهران با شماره ثبت 464660 به ثبت رسید. رسالت شرکت ثروت آفرینی برای سهامداران خود بوده و میباشد، با همین هدف وحمایت سهامداران محترم بعد از گذشت مدت کوتاهی سرمایه ای بالغ بر 120 میلیارد ریال تحصیل نمود و سپس در سال 1396 سرمایه به 420 میلیارد ریال افزایش یافت.

اطلاعات بیشتر

شرکت های گروه و شرکت های وابسته