درباره شرکت

شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در تاریخ 1393/9/16 با سرمایه 10 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتهای استان تهران با شماره ثبت 464660 به ثبت رسید. رسالت شرکت ثروت آفرینی برای سهامداران خود بوده و میباشد، با همین هدف وحمایت مسئولین و مدیران محترم بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) و نیز سهامداران محترم بعد از گذشت مدت کوتاهی در سال 1394 اولین مرحله افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران حقوقی اولیه و ارائه سهام به کارکنان گروه اقتصادنوین به مبلغ 120 میلیارد ریال اجرا و سپس در سال 1396 به مبلغ 420 میلیارد ریال و در نهایت در سال 1398 به مبلغ 1.953 میلیارد ریال افزایش سرمایه یافته است. 

ترکیب سهامداران حقوقی و حقیقی به شرح ذیل می باشد:

شرح تعداد سهامداران درصد بکل تعداد سهام درصد بکل
سهامداران حقیقی گروه اقتصاد نوین 3.919 99.82 1.525.288.416 78.10
سهامداران حقوقی 7 0.18 427.711.584 21.90
جمع 3.926 100 1.953.000.000 100
ترکیب سهامداران شرکت 
از عمده اهداف شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-سرمايه‌گذاري و فعاليت در بخش پروژه‌هاي عمراني

-سرمايه‌گذاري در سهام شرکت های صنعتی و معدنی

-انجام معاملات مجاز بازرگاني داخلي و خارجي و صادرات و واردات كليه كالاهاي مجاز

-مشاركت با شركتهاي دولتي و خصوصي - فعاليت‌هاي مختلف سخت‌افزاري

-حضور در بازار پول و بازار سرمایه