تاریخچه ای کوتاه از شروع فعالیت


شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در تاریخ 1393/9/16 با سرمایه 10 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتهای استان تهران با شماره ثبت 464660 به ثبت رسید. رسالت شرکت ثروت آفرینی برای سهامداران خود بوده و میباشد، با همین هدف وحمایت سهامداران محترم بعد از گذشت مدت کوتاهی سرمایه ای بالغ بر 120 میلیارد ریال تحصیل نموده است و سپس در سال 1396 سرمایه به 420 میلیارد ریال افزایش یافت. از عمده اهداف شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


-سرمايه‌گذاري و فعاليت در بخش پروژه‌هاي عمراني

-سرمايه‌گذاري در سهام شرکت های صنعتی و معدنی

-انجام معاملات مجاز بازرگاني داخلي و خارجي و صادرات و واردات كليه كالاهاي مجاز

-مشاركت با شركتهاي دولتي و خصوصي - فعاليت‌هاي مختلف سخت‌افزاري

-حضور در بازار پول و بازار سرمایه