تامین آتیه درخشان نوین  جهت رشد اقتصاد کشور

ماموریت شركت، مدیریت حرفه‌ای و كارآمد منابع در اختیار و سرمایه‌گذاری های جدید در فعالیت‌های سودآور به ویژه در حوزه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌باشد. برآیند تلاش های شرکت تامین آتیه درخشان نوین، صیانت و افزایش بازدهی سهامداران این شركت ویژه بوده و شركت با سرلوحه قرار دادن ارزش‌های اساسی، ماموریت و رسالت بنیادی خود را ازدیاد ارزش افزوده برای ایفای تعهدات آتی صندوق ها به بازنشستگان صنعت نفت تلقی می‌نماید.

مدیریت حرفه‌ای و كارآمد منابع در اختیار

برآیند تلاش های شرکت تامین آتیه درخشان نوین، صیانت و افزایش بازدهی سهامداران

تامین آتیه درخشان نوین
شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در تاریخ 1393/9/16 با سرمایه 10 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتهای استان تهران با شماره ثبت 464660 به ثبت رسید. رسالت شرکت ثروت آفرینی برای سهامداران خود بوده و میباشد، با همین هدف وحمایت سهامداران محترم بعد از گذشت مدت کوتاهی سرمایه ای بالغ بر 120 میلیارد ریال تحصیل نموده است.

اطلاعات بیشتر
سهم
شرکت خدمات مالی و راه اقتصاد نوین
سهم
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
%
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین
%
سهم کارکنان گروه اقتصاد نوین

شرکت های گروه

شرکت تامین آتیه درخشان نوین به عنوان یكی از بزرگترین سرمایه‌گذاران نهادی كشور، نقش قابل توجهی در اقتصاد ملی بر عهده دارد

پرتال سهامداران
آرشیو اخبار و رسانه ها

مدیران آتیه درخشان

امیدواریم با استعانت از خداوند متعال و حمایت كلیه ذینفعان در سال جاری مسیر بهبود عملكرد گروه در مدیریت دارایی‌ها با قوت و قدرت پیگیری شود

آریو صدر اصفهانی

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا حاجی جعفرقلی

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید غلام پور

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تماس با ما


تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی کوچه غفاری، پلاک 12، واحد 2 کد پستی : 1549853111
Phone: +98 21 22257339
Fax: +98 21 22279265
Email: info @taminatie.com