تامین آتیه درخشان نوین  جهت رشد اقتصاد کشور

ماموریت شركت، مدیریت حرفه‌ای و كارآمد منابع در اختیار و سرمایه‌گذاری های جدید در فعالیت‌های سودآور به ویژه در حوزه‌های بازار سرمایه، بازار پول،خدمات بازرگانی و صنعت معدن می‌باشد. برآیند تلاش های شرکت تامین آتیه درخشان نوین، صیانت و افزایش بازدهی سهامداران این شركت بوده و شركت با سرلوحه قرار دادن ارزش‌های اساسی، ماموریت و رسالت بنیادی خود را ازدیاد ارزش افزوده برای سهامداران محترم تلقی می‌نماید.

مدیریت حرفه‌ای و كارآمد منابع در اختیار

برآیند تلاش های شرکت تامین آتیه درخشان نوین، صیانت و افزایش بازدهی سهامداران

تامین آتیه درخشان نوین
شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در تاریخ 1393/9/16 با سرمایه 10 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتهای استان تهران با شماره ثبت 464660 به ثبت رسید. رسالت شرکت ثروت آفرینی برای سهامداران خود بوده و میباشد، با همین هدف وحمایت سهامداران محترم بعد از گذشت مدت کوتاهی سرمایه ای بالغ بر 120 میلیارد ریال تحصیل نمود و سپس در سال 1396 سرمایه به 420 میلیارد ریال افزایش یافت.

اطلاعات بیشتر
اطلاعات سهامداران

شرکت های گروه

شرکت تامین آتیه درخشان نوین به عنوان یك هلدینگ رو به رشد در شرکت های زیر سرمایه گذاری نموده است

آرشیو اخبار و رسانه ها

هیات مدیره شرکت تامین آتیه درخشان نوین

امیدواریم با استعانت از خداوند متعال و حمایت كلیه ذینفعان در سال جاری مسیر بهبود عملكرد گروه در مدیریت دارایی‌ها با قوت و قدرت پیگیری شود

علی بدرقه

رئیس هیئت مدیره

مجید بهرامی

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید غلام پور

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تماس با ما


تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی کوچه غفاری، پلاک 12، واحد 2 کد پستی : 1549853111
Phone: +98 21 22257339
Fax: +98 21 22279265
Email: info @taminatie.com