تامین آتیه درخشان نوین پیشرو در تامین منابع مالی افزایش بازدهی

مدیریت حرفه‌ای و كارآمد منابع در اختیار و سرمایه‌گذاری های جدید در فعالیت‌های سودآور در جهت صیانت و افزایش بازدهی سرمایه سهامداران این شركت بوده و با سرلوحه قرار دادن ارزش‌های اساسی، ماموریت و رسالت بنیادی خود را ازدیاد ارزش افزوده برای سهامداران محترم تلقی می‌نماید.

آشنایی با سهامداری

شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در جهت تأمین رفاه بیشتر و همینطور سرمایه گذاری برای آتیه کارکنان گروه اقتصاد نوین تأسیس شده است. هر عضو گروه اقتصاد نوین پس از طی دوره آزمایشی در بانک یا شرکت‌های متعلق به گروه بانک به عنوان یکی از سهامداران این شرکت شناخته می‌شود و برای عضویت ملزم به دریافت معرفی‌نامه از بانک یا شرکت‌های زیرگروه می‌باشد که به همراه تکمیل فرم شماره درخواست سهامداری، اقرارنامه، وکالت نامه، کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی و نمونه امضاء تأیید شده توسط یکی از شعب بانک اقتصاد نوین به این شرکت ارسال و جهت ثبت سهامداری ایشان اقدام می‌شود.

در ابتدا برای خرید سهام، مبلغی معادل یک ماه از پایه حقوق متقاضی بصورت وام قرض‌الحسنه برای متقاضی در نظر گرفته می‌شود و توسط محل خدمت سهامدار به شرکت تأمین آتیه درخشان نوین پرداخت می‌کند مبلغ پرداخت شده به عنوان سرمایه اولیه هر سهامدار در نظر گرفته می‌شود که بر اساس نرخ NAV روز که تعیین شده تبدیل به سهام می‌شود و در حساب سهامدار اعمال می‌شود. بعد از ورود به جمع سهامداران شرکت تأمین آتیه درخشان نوین، سازمان محل خدمت سهامدار موظف است هر ماه معادل چهار درصد ( 4% ) از حقوق پایه هر سهامدار را به این شرکت واریز نماید.

مجموع واریزهای ماهانه در مانده مطالبات هر سهامدار ذخیره می‌گردد و در زمان افزایش سرمایه ای که تصویب شده و انجام می‌شود این مانده مطالبات به سهام تبدیل می‌شود و این روال طبق برنامه پیش‌بینی شده در هیأت مدیره شرکت و به منظور تقویت بنیان اقتصادی ادامه خواهد یافت.

نرخ NAV ( ارزش هر واحد سهم در دوره مربوطه ) هفته ای یکبار توسط شرکت مشاورسرمایه گذاری تامین سرمایه نوین و با توجه به عملکرد و میزان سرمایه گذاری‌ها، دارایی‌ها و سود حاصل شده از سرمایه گذاری‌های شرکت تعیین می‌گردد. امکان خرید و فروش سهام بین سهامداران عزیز وجود ندارد

نرخ NAV به معنی ارزش خالص دارایی ها و مخفف عبارت Net Asset Value می‌باشد. هر سهامدار در صورت خارج شدن از گروه اقتصاد نوین طبق آیین‌نامه سهامداری از جمع سهام‌داران شرکت خارج می‌شوند که طی یک معرفی‌نامه جهت تسویه سهام خود به این شرکت معرفی می‌شوند سهامدار با تکمیل فرم درخواست فروش مربوطه وکالتنامه به امور مالی این شرکت معرفی می‌شوند. امور مالی تعداد سهام سهامدار را با با توجه به آخرین نرخ NAV در زمان آخرین پرداختی ایشان محاسبه و ارزش ریالی آن در صورت بدهکار بودن به بانک یا شرکت زیر گروه  و در صورت عدم وجود بدهی بحساب شخص پرداخت می‌گردد.

در چارت زیر مراحل کامل سهامداری در شرکت تامین آتیه درخشان نوین از زمان ورود تا خروج نشان داده شده است:

لطفا بر روی نقاط کلیک نمایید


0
0
0

"جهت ورود به پرتال سهامداران کلید نمایید"

ورود به پرتال و دسترسی به اطلاعات سهامداری