تامین آتیه درخشان نوین پیشرو در تامین منابع مالی افزایش بازدهی

مدیریت حرفه‌ای و كارآمد منابع در اختیار و سرمایه‌گذاری های جدید در فعالیت‌های سودآور در جهت صیانت و افزایش بازدهی سرمایه سهامداران این شركت بوده و با سرلوحه قرار دادن ارزش‌های اساسی، ماموریت و رسالت بنیادی خود را ازدیاد ارزش افزوده برای سهامداران محترم تلقی می‌نماید.

شرکت های گروه

تامین آتیه درخشان نوین

شرکت خدمات بیمه ای پاد نوین

شرکت خدمات بیمه ای پادنوین ( سهامی خاص ) در تاریخ1389/8/5 تحت شماره 388730 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و به عنوان نماینده شرکت بیمه نوین فعالیت می نماید.

اطلاعات بیشتر

تامین آتیه درخشان نوین

شرکت آتیه تابان نوین

شرکت سرمایه گذاری تابان نوین سهامی خاص در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۸۳ تحت شماره ۲۲۴۹۱۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر به ثبت رسیده است و بر اساس مجمع فوق العاده درمورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۱ نام شرکت به

اطلاعات بیشتر

تامین آتیه درخشان نوین

شرکت اشتاد تجارت شرق

شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت گروه کارکنان بانک اقتصاد نوین و با موضوع فعالیت انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات ( واردات خرید کالاهای مجاز از منابع داخلی

اطلاعات بیشتر