باشگاه سهامداران

با دسترسي 24 ساعته به اطلاعات سهامداري خود و ديگر جزئيات مرتبط، همواره مي‌توانيد ارزش سهام خود را در شركت تامين آتيه درخشان نوين رصد نماييد.

چشم‌انداز

شركت تامين آتيه درخشان نوين رسالت خود را بيشينه‌سازي سرمايه‌هاي سهامداران خود با سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي زيربنايي و آينده‌دار كشور تعيين كرده است.

آمار بازدید کنندگان سایت

مجموع بازدید کنندگان
5539
صفحات بازدید شده
81296
صفحات بازدید شده امروز
54
بازدید کنندگان امروز
16
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
102
بازدیدکنندگان دیروز
34
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
721
بازدید کنندگان هفته گذشته
170
صفحه منتخب هفته پیش